Ja, jag vill bli normingenjör!

21 september 15:30 - 18:30

Bygg hållbara normer tillsammans med oss

Mångfald, normer och jämställdhet är inte bara åsikter utan också kunskap och vetenskap. Vi har det stora nöjet att för andra året i rad kunna erbjuda en möjlighet för dig att bli del av ett unikt nätverk av normingenjörer. Dessa verkar inom olika branscher men samtliga besitter normingenjörens breda och djupa kunskap inom frågor som genus, intersektionalitet och makt i kombination med organisationsförståelse och företagsmentalitet.  

För dig som vill ta del av Add Genders kompetens och erfarenhet erbjuder vi nu för andra året i rad denna spetsutbildning för att bli certifierad normingenjör. Första utbildningsomgången genomfördes hösten 2016 och vi kommer nu på efterfrågan att hålla utbildningen även denna höst! Detta möjliggör för dig som engagerad inom jämlikhetsfältet att investera i en kompetenshöjning, individuellt eller i din roll på ditt arbete.

De som deltar i kursen kommer att få titeln "certifierad normingenjör" och en sammanlänkning med Add Genders varumärke, nätverk och utveckling framöver.

Med dig får du också en verktygslåda med många finslipade sätt att identifiera och bygga upp hållbara normer kring jämlikhet med specifikt fokus på genus. Du som gått utbildningen får också Normingenjörens Fälthandbok, Add Genders samlade erfarenheter i hur du utvecklar ett entreprenöriellt förhållningssätt till genus och intersektionalitet. Du kan även välja att gå in i ett samarbete med Add Gender efter fulländad examination, där du får möjlighet att arbeta direkt med våra kunder.

Certifierade normingenjörer möjliggör arbete på hemmaplan
Oavsett vilken bransch du jobbar inom idag, om du är anställd eller konsult, så kan du efter genomförd utbildning ta med dig nya kunskaper och metoder hem till din arbetsplats eller till dina kunder. Tillsammans bygger vi hållbara normer!


Jag blev Normingenjör tillsammans med Add Gender förra hösten. Bästa fortbildningen om du vill jobba som konsult eller entreprenör med normförändring, jämlikhet och rättvisefrågor!

- Hjalmar Eriksson, Analyst på Oxford Research och certifierad normingenjör 2016


Utbildningen till Normingenjör gav mig tillgång till ett härligt nätverk med en massa kompetens och erfarenheter  samt en plattform för att arbeta med frågor som rör jämställdhet och jämlikhet.

- Monica Pärus, Konsult Aktiv samhällsutveckling och certifierad normingenjör 2016Mer om oss på Add Gender 

Vi på Add Gender som står bakom utbildningen, är erfarna entreprenörer och normingenjörer som undersöker våra uppdragsgivares formella och informella strukturer för jämställdhet och mångfald. Vi tolkar och rekonstruerar dem med utgångspunkt i organisationens verksamhetsidé, kundsegment och medarbetare. Alltid utifrån det som redan fungerar bra i verksamheten. På så sätt bygger vi upp mer tillåtande arbetsplatser, starka varumärken och hållbara affärsmodeller. 

Det vetenskapliga underlaget för hur identitet, genus och normer skapas i organisationer har de senaste åren exploderat. Samtidigt tas det här underlaget inte tillvara i arbetslivet i samma utsträckning. Trots detta är behovet av att förstå sig på och utveckla hållbara värderingar och ett inkluderande ledarskap större än någonsin. Add Gender har arbetat med dessa frågor sedan 2008 och nu har vi nya ambitioner, vi vill sprida våra erfarenheter och vårt framgångsrika förhållningssätt. Det är ett sätt för oss att bygga broar mellan genusteori, maktförståelse och effektivitetsförbättring i arbetsliv och tillväxtfrågor.


Kursbeskrivning 

Välkommen till  världens enda normingenjörsutbildning, med dina unika erfarenheter och nya kunskaper som kursen ger bygger vi nya normer. Normingenjörens uppgift är att förändra normer som är exkluderande till att bli inkluderande, detta med organisationens visioner och målsättningar samt samhällets förutsättningar som sin bas.  Kunskap om genus är en fråga om affärsstrategi och verksamhetsförbättring och vi hjälper dig att behandla det som en sådan. Normbegreppet står centralt i människors samverkan och därför också i varumärken, ledarskap, företagskultur och mycket mer. Utveckling startar med att du står upp för förändring, så välkommen till vårt sammanhang för ett mer jämställt arbetsliv och samhälle.

Praktisk information

Kursen sker fyra eftermiddagar under hösten 2017, varje träff är 3 timmar och mellan träffarna kommer du behöva avsätta ungefär 5-10 timmar per uppgift. Vi finns självklart till för dig även mellan tillfällena. Avslutningsvis är det ett certifieringsttillfälle där du antingen blir certifierad eller behöver komplettera, du kan välja att bara ta med dig kunskaperna utan att bli certifierad. Avgiften på 1500 kronor per (ink. 25 % moms) träff är baserad på detta upplägg med rådgivning och nätverkande även mellan träffarna. För att bli certifierad behöver du alltså totalt lägga 32-60 timmar under hösten samt betala 1500 kronor i fyra omgångar (+ 1500 kr för examination och certifiering om du väljer detta). Dina förkunskaper och din ambition är det enda som sätter gränserna. Träffarna kommer att vara utmanande och utvecklingstakten kommer att vara hög. Inga pengar betalas tillbaka om du inte lyckas fullfölja certifieringen.

Utöver angivna datum tillkommer ett examinationstillfälle.

Alla träffar kommer att ske i Stockholm, än så länge har vi skrivit in Add Genders kontor men troligtvis kommer platsen att ändras och varieras då vi samarbetar med företag som vill ta del av våra blivande normingenjörers kompetenser och erfarenheter. 

Har du fler frågor så tveka inte att kontakta oss, kontaktuppgifter finns längst ner på denna sida och på vår hemsida.

Målgrupper för utbildningen

  1. Mångfaldsansvariga/jämställdhetsansvariga i organisationer
  2. Konsulter och samarbetsparter till Add Gender
  3. Individer i olika roller som vill utvecklas och utmanas inom jämställdhet, mångfald och normer

Upplägg träff 1-4

Träff 1: Möta motstånd med öppna armar

21:a september 2017 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Denna träff anmäler du dig till här på denna länk, övriga träffar kan du notera datum och tid på och så kommer du att få en ny anmälningslänk då du deltagit på första träffen. Om man inte kan delta på alla fyra träffar enligt nedan datum så finns det möjlighet att checka av denna träff individuellt, men att delta på alla fyra tillsammans med de andra som går utbildningen ger förstås ett mervärde som är värt att prioritera för din egen utvecklings skull.

Träff 2: Kartlägga och bygga om normer - hur du går till väga som normingenjör genom övning på utmanande case baserat på Add Genders erfarenhet.

11:e oktober 2017 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Träff 3Behov, köpkraft och önskemål - konsten att sälja jämlikhet i ett ojämlikt arbetsliv.

1:a november 2017 klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Träff 4: Utveckling och självledarskap som normingenjör - hur du får saker att hända!

22:a november klockan 15:30-18:30, middag ingår.

Examination med certifieringsintyg: datum kommer längre fram.

Ja, jag vill bli normingenjör!

Jenny Claesson

Jenny Claesson är delägare och normingenjör på Add Gender. Hon har en kandidatexamen i genus- och statsvetenskap och en bred erfarenhet av att föreläsa, utbilda och leda workshops. Hon har bland annat utbildat Estlands första jämställdhetskonsulter, modererat konferenser, deltagit i paneldiskussioner, kört stand up och skrivit en barnbok om skogsindustrin i Sverige. 

Läs mer

Lina Bodestad

Lina Bodestad är leg. psykolog, konsult och certifierad normingenjör via Add Gender. Hon föreläser, håller workshops och skriver om normer, mångfald och inkludering. Lina arbetar även med förskolor och skolor för att utveckla deras arbete med normer och mångfald. Linas bok om normutmanande föräldraskap kommer att ges ut under början av 2018.

Läs mer

Christine Nord

Christine Nord är karriärcoach och certifierad normingenjör via Add Gender. Hon har en Magisterexamen i personal- och arbetsvetenskap, har läst kurser i genusvetenskap samt är diplomerad coach. Christine har erfarenhet av arbete inom HR & rekrytering och driver nu eget företag där hon coachar, håller workshops samt utbildar främst inom karriärfrågor.

Läs mer

Välkommen att utvecklas med oss!